Total Hash Rate 568.00 MH/s,equal to 5680 B7,one B7 one day mining amount 42,total mined BTM amount 229617300

Total Hash Rate

Pool Hash Rate
Pool Hash Rate Percent
antpool 409.00 MH/s 72.01%
matpool 107.31 MH/s 18.89%
f2pool 51.69 MH/s 9.1%

Mining Stats
Date Block Amount BTM Amount
Nov. 25, 2020 102 42075
Nov. 24, 2020 550 226875
Nov. 23, 2020 575 237188
Nov. 22, 2020 619 255338
Nov. 21, 2020 582 240075
Nov. 20, 2020 549 226463
Nov. 19, 2020 566 233475
Nov. 18, 2020 524 216150
Nov. 17, 2020 634 261525
Nov. 16, 2020 592 244200